„ЕЛО ПЕСТ КОНТРОЛ" ООД  и  „ЕЛО ПЕРФЕКТ" ООД са компании специализирани в контрола на вредители. Регистрирани сме в Министерство на здравеопазването и притежаваме необходимите документи за извършване на ДДДД (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Девастация) мероприятия на територията на страната. В дейността си се стремим към дискретност, максимална ефективност, на първо място с грижа за здравето на хората и домашните любимци. Даваме гаранции за качествено извършени обработки.

„Екипът ни е малък, но лично ангажиран с дейността на ЕЛО. С времето отношенията ни надхвърлят обикновеното партньорство и клиентите стават наши приятели. Попитайте за нас ваши колеги и познати, които са ползвали услугите ни! От дългогодишният си опит и по мнението на клиентите ни можем да твърдим, че избирайки нас вие избирате надежден партньор и си гарантирате спокойствие.“.


We are a local full service Pest Control Company you can trust. We always have your health in mind! Using harmless chemical we do treatments in houses, apartments, buildings at an appropriate for you time.  Our exterminators are highly skilled.  "ELO PEST CONTROL" Ltd. gives you guarantee for quality. Get rid of cockroaches, bed-bugs, flies, fleas, ants, rats, mice etc.

Call +359 885 23 55 10